Androfix
אנדרואיד P תמנע מאפליקציות לצלם או להקליט אתכם ללא ידיעתכם
21/02/2018

 

אנדרואיד P, הגרסה הבאה של מערכת ההפעלה מבית גוגל (Google), לא תאפשר לאפליקציות הפועלות ברקע גישה לצילום או להקלטת אודיו ללא הסכמה מפורשת של המשתמש. החמרה זו של הגדרות האבטחה נחשפה במסגרת שינויים בקוד המקור של מערכת ההפעלה המתפרסמים ברשת. גוגל מקפידה על מודל של קוד פתוח ושיתוף שינויים מסוג זה עם קהילת המפתחים.


בעקבות השינוי, אפליקציה הפועלת ברקע אך אינה מבצעת כל פעולה משמעותית לא תוכל להפעיל את המצלמה הקדמית או האחורית של מכשיר הטלפון החכם. גם גישתה אל המיקרופון תחסם, כך שאפליקציות זדוניות שניצלו עד כה פרצה זו על מנת לאסוף מידע רגיש על המשתמש, וללא ידיעתו, תחסמנה.


בעיה אפשרית שעשויה לצוץ בעקבות שינוי זה נוגעת לאפליקציות שנועדו להגן על המכשיר במקרה של גנבה, בין השאר על ידי צילום פניו של הגנב או הקלטת קולו ללא ידיעתו. עושה רושם כי ב-Android P, אפליקציות מסוג זה לא תוכלנה עוד להקליט כל מידע באופן אוטומטי, אם כי ייתכן כמובן שברגע האחרון תציג גוגל פתרון כלשהו למצב – כדוגמת הרשאות מורחבות לאפליקציות אבטחה שיינתן בידיעת המשתמש.